1. مهارت مهندسی کسب و کار
  2. مهارت بازاریابی و فروش
  3. مهارت شناخت بازار
  4. مهارت مشتری مداری
  5. مهارت حسابداری و مالی
  6. مهارت بازرگانی بین المللی
  7. مهارت تبلیغات و برند
  8. مهارت واردات و صادرات
  9. مهارت تنظیم متون و قراردادها
  10. مهارت سرمایه‌گذاری و بورس