دوره‌های TTT

موسسه انسان بدون مرز افتخار دارد با طراحی دوره‌هایی پیوسته نسبت به آموزش و تربیت مدرسان اقدام می‌کند.
دوره‌های تی‌تی‌تی این موسسه با هدف رشد مدرسان در گرایش‌ها و رشته‌های مختلف طراحی شده و هدف از آن بهبود روش‌های تدریس، روزآمد کردن دانش مدرسان و افزایش کیفیت تدریس است.
این دوره ها در غالب کارگاه ‌های کوتاه مدت و به صورت فشرده در تهران و دیگر شهرهای کشور در دست انجام است.
درسنامه دوره‌های تی‌تی‌تی علاوه به مفاهیم عمومی تدریس با توجه به رشته‌های مورد نظر طراحی ویژه شده به فراخور نیاز گروه‌های آموزشی درسنامه خاص آن‌ها ارائه می‌شود.
شرکت در دوره‌های تی‌تی‌تی به مدرسان و دانش‌آموختگان رشته‌های مختلف کمک می‌کند ضمن ارتباط موثر با مخاطب و دانش‌پذیر، از طریق ایجاد شبکه موثر در جریان جدیدترین پژوهش‌ها و روش‌ها قرارگرفته، با حضور در کارگاه‌های گروهی در مسیر سیال جریان اطلاعات و تبادل دانش قرار گیرند.