پروژه ایران ما

این پروژه بر پایه اطلس جغرافیایی کشور عزیزمان ایران، طرح ریزی شده است. یکی از اهداف مهم موسسه انسان بدون مرز معرفی فرصت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کارآفرینی و تاریخی نقاط مختلف کشور به نوجوانان و جوانان مرز و بوم است. در این پروژه که با حمایت اطلاعاتی استانداری‌ها و حمایت کنندگان مالی در دست انجام است تلاش می‌شود با تولید محتوای چند رسانه‌ای ظرفیت‌های موجود و نهفته اقصی نقاط کشور عزیزمان به آینده سازان این مرز و بوم معرفی شود.
این دیتا در قالب فیلم، موشن گرافیک، فایل‌های گرافیکی ، پادکست و … در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.
پروژه ایران ما حاصل پروژه‌های عملی آینده پژوهی در گروه ویژه محققان موسسه انسان بدون مرز است و با تلاش روزافزون تیم پژوهشی و همکاری نهادهای مرجع تلاش می‌کند نقشه دقیق از افق پیش‌روی مناطق مختلف کشور به دست دهد و راهنمایی کلیدی برای سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در سال‌های پیش رو باشد.