پروژه خرد زندگی

یکی از اهداف مهم موسسه انسان بدون مرز افزایش آگاهی جوانان در مسیر زندگی بهتر است.
در چارچوب این پروژه با مد نظر قراردادن ۱۰ نهاد عمومی مثل شهرداری، بهزیستی، وزارت بهداشت و … تلاش شده برنامه‌هایی کاربردی برای توسعه فردی در مسیر توسعه اجتماعی طراحی شود.
مباحثی چون شهروند بهتر، زیست بهتر ، بهداشت فردی و عمومی و … مفاهیم اصلی این پروژه را تشکیل می‌دهند.
این پروژه با حمایت نهادهای عمومی با هدف تاثیر گذاری بر نوجوانان . جوانان طراحی و آماده ارائه به مخاطبان شده است.
محتوای تولید شده در پروژه خرد زندگی در قالب ویدیو، پادکست، موشن گرافیک و غیره در دسترس افراد قرار می‌گیرد.